Su arıtma ve Ozonist

 • Suya ozonun 4 ile 10 dakika arasında uygulanması dezenfekte olması için yeterlidir.
 • Virüsler çok küçük boyutlarda olduğu için parazitik bir biyolojik kümeler oluşturmaktadır. Virüslerin bakteri filtreleri ile tutulmaları mümkün değildir.
 • Suyun durumuna göre 0.1 ile 0.5 mg/lt ozon %99.99 oranında bakterileri öldürmesi için yeterlidir.
 • Ozon özellikle ortamda su bulunduğunda biyosid etki gösterir. Ozonun bu biyosid etkisinden, yaygın olarak içme sularının dezenfeksiyonunda yararlanılmaktadır.
 • Suda 2 mg/lt ozon bulunması halinde birkaç dakika içinde canlı mikroorganizma sayısı %99 oranında azalmaktadır. Diğer taraftan, ozon patojen virüsler üzerinde de öldürücü etkiye sahiptir.
 • İçme ve kullanma sularında ozon uygulaması ülkemizde uzun zamandır kullanılan bir yöntem olmakla beraber TSE tarafından onaylanmış ve TS EN 1278 numaralı standartta yayımlanmıştır.
 • Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan içme ve kullanma suyunda ozonlama sistemi 1982 yılında da ozon gazı şişelenmiş suda kullanılması için FDA (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Olarak Güvenilebilir (GRAS) deklarasyonu yayınladı ve ozonu güvenli ilan etti.
 • Ayrıca ozon çok güçlü oksidasyon yapısı nedeniyle sudaki demir, mangan, arsenik, gibi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan maddeleri de yok etmektedir.
 • Ozonist bir venturi sistemiyle ozonun suya en üst seviyede karışması için reaksiyon tankında uygulanır ve ozona temas etmesi gereken süresi tamamlanarak kaliteli ve güvenli içme suyu elde edilir.
 • Su arıtmada Ozonist’in sağladığı avantajlar
 • Su içerisindeki patojen (insan sağlığına zararlı) mikroorganizmaları yok eder.
 • Klordan 3125 kat daha etkilidir ve suda kalıntı bırakmaz.
 • Suyun oksijen konsantrasyonunu artırır.
 • Sertlik derecesini düşürür.
 • Ağır metalleri uzaklaştırır.
 • Suyu berraklaştırır.
 • Suyun kalitesini maksimum düzeye çıkarır.
 • Ozon yerinde üretilip kullanıldığı için depolama problemi yoktur.
 • Kötü koku ve tatları yok eder.
 • Yeşermeyi engeller.
 • Ekonomiktir, ekstra zaman ve personel gerektirmez.
 • Sonuç olarak içme suyunda en etkili ve en sağlıklı yönteme sadece ozonla ulaşıldığı deneylerle ve verilmiş olan uluslar arası belgelerle belirtilmiştir.