joomla templates ozon sistemleri

Tavuk Çiftliklerinde Ozonist

Kanatlı işletmelerinde atmosferde gaz karışımı içinde ya da değişik solüsyonlarda sıvı formda,

  • kuluçka makinelerinin, follukların dezenfeksiyonunda,
  • tavuk karkaslarında,
  • karkas soğutma sularında ve kontamine yumurta dezenfeksiyonunda,

ozon kullanım alanları bulunmaktadır.

Kuluçka makinelerinin ve folluklarının dezenfeksiyonu amaçla yapılan bir çalışmada, kuluçka makinelerinin folluklarından izole edilen Staphylococcus, Streptococcus ve Bacillus türleri ve kültür koleksiyonlarından elde edilen E.coli, Pseudomonas fluorescens, S.typhimurium, Proteus türleri ve Aspergillus fumigatus türleri, laboratuarda inoküle edilerek ozon gazına tabi tutulmuştur. %1,5-1,65 (w/w) oranında kullanılan ozonun, mikroorganizma yükünde 4-7 logaritmik azalmaya neden olduğu saptanmıştır.

Ozonun, yumurtaların raf ömrünün uzatılması ve mikrobiyal yükünün azaltılması üzerine etkilerinin incelendiği çalışmalardan olumlu sonuçlar alınmıştır. Yapılan bir çalışmada, kuluçkadaki yumurtalara doğal yolla bulaşmış mikroorganizmalar üzerinde ozonun etkisi incelenmiştir. Ozonlanmış (%2,83 w/w) su ile yıkanan yumurtaların kabuklarındaki mikrobiyal yükte 2,5 logaritmik ünitenin üzerinde bir sayısal azalma saptanmıştır. Bailey ve Ark.,ozonlanan kuluçka kabinlerinde havadaki Salmonella ve toplam canlı sayısının %75-99 arasında azaldığını bildirmiştir. Yumurtaların depolanmasında, geçirgen yumurta kabuğundan nem kaybı nedeniyle oluşabilecek büzülmeyi engellemek amacıyla, yüksek nem gereklidir. Ancak yüksek nem, küf gelişimine sebep olmaktadır. Bunun yanında, ozonlu atmosferde, yumurtalar %90 nem ve 0°C de 8 aya kadar küf gelişimi olmadan depolanabilmektedir. Bu şekilde depolanan yumurtaların taze yumurtalardan ayırt edilmesinin olanaksız olduğu görülmüştür.