Seralarda Ozon Kullanımı

İstanbul Makine Kimya Ozon Sistemleri vasıtasıyla üretilen ozon, su ile reaksiyon tankında karıştırılır ve ozonlu su elde edilir. Burada su; taşıyıcı ajan olarak kullanılır.

Karıştırma setinde ozon venturi sistemiyle reaksiyon tankının altındaki pulvarize difüzörüne ulaştırılır. Ozon burada kabarcıklar halinde yayılarak suyla basınç altında karışır ve maksimum çözünme sağlanır. Reaksiyon tankının yüksekliği ozon kabarcıklarının suyla yukarıya doğru ihtiyaç duyduğu yolculuğu tamamlaması içindir. Bu işlemlerde kullanılan tüm malzemeler ozona dayanıklı hammaddelerden bu iş için özel olarak üretilmiştir.

Ozonlu su sera ortamında yüzeyin tamamına ulaşabilecek şekilde verilmelidir. Bu sistem seranın mevcut sulama teşkilatı ile uygulanabileceği gibi yüzeye yerleştirilen delikli borular aracılığıyla da uygulanabilir. İyi bir sonuç elde edebilmek için, toprağın gevşek, ince granüllü olması tercih edilir.

Ozonist’in diğer dezenfeksiyon yöntemlerine göre avantajları

 • Günümüzde ozonun özellikle tercih edilmesinin nedeni; oksidasyon gücünün çok yüksek olması ve bilinen en kuvvetli dezenfektan olmasından dolayı kullanılan mevcut kimyasallara oranla çok daha etkili olmasıdır.
 • Ozonun kısa bir reaksiyon süresi vardır. Bu nedenle uygulama ortamında anlık etki göstererek diğer dezenfektanlardan daha az bir temas süresiyle dezenfeksiyonu tamamlar.
 • En önemlisi dezenfeksiyon sonrasında kullanılan kimyasal maddeler gibi hiçbir şekilde geriye kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle tarım ve gıda sektöründe kullanımını avantajlı kılmaktadır. AVRUPA ve AMERİKA’DA en çok tercih edilme nedeni budur. Çünkü ozon uygulama yerinde üretilir ve işlevini gördükten sonra tekrar oksijene dönüşerek ortamda doygun oksijen olarak kalır.
 • Daha önce kullanılan hidrojen peroksit ve metil bromid gibi kimyasallardan kalan topraktaki kalıntıları da yok etmesi önemli bir faktördür.
 • Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun mikroorganizmaların tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur.
 • Ozon kullanım yerinde sadece elektrik ve havadan üretildiği için zararlı kimyasalların taşınması ve saklanması sorunu ortadan kalkar.
 • Çevre dostudur.
 • Havadan üreyen bakterilerin ( airborne bacteria ) oluşumunu engeller.
 • Tarımda ve gıdada kullanımı güvenlidir.
 • Solarizasyon ve Buhar yöntemi gibi işletme maliyetleri yüksek değildir ve bu yöntemlerde olduğu gibi uzun süreçler istemeden toprağı en kısa zamanda işlemeye hazırlar.

Seracılık sektöründe Ozonist kullanımı

 • Seralarda, sera içi havasının sürekli yüksek nemli ve ılık olması ortamı bitki hastalık etmenleri için çok uygun kılmaktadır. Bu nedenle de özellikle yıl boyu üretimin sürdürüldüğü seraların hastalık yapıcı organizmalardan arındırılması temizlenmesi gerekmektedir.
 • Başlangıçta olumlu görünen tarımsal ilaç kullanımı zamanla çevre ve insanlar aleyhine pek çok problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
 • Kullanılan pestisitler uygulama sonrası belirli bir süreç içinde güneş ışığı ile dekompozisyona uğramışsa ya da bakteri faaliyetleri ile kimyasal yapıları bozulmamışsa zamanla toprakta birikir. Toprakta biriken pestisitler toprak mikroorganizmalarının geçici süre inaktive olmalarına neden olurlar.
 • Ayrıca aliminyum, bakır, kalay gibi metaller içeren pestisitlerin yarılanma ömürleri uzun olduğu için bitkiler tarafından alınabilme ve sonrasında insanlarda sağlık sorunlarına neden olma durumları vardır.
 • Düzenli aralıklarla metil bromid ve hidrojen peroksit ile fümigasyon sonrası toprakta kalan kalıntılar bitkiler vasıtasıyla insan bünyesine alınmakta ve vücutta uçucu olmayan bromürler haline dönüşüp, kalıntılarının insan kan ve dokularında birikmesi nedeniyle; bu kimyasalların kullanımı Avrupa’da yasaklanmıştır.
 • Diğer yöntemler olan buharla dezenfeksiyon ve solarizasyon ise çok uzun süreçler istemektedir.
 • Buhar yöntemi çok büyük maliyetlerle yapılabilmektedir ve enerji tüketimi yüksek olmaktadır. Ayrıca istenilen sonuçlar tam olarak alınamamaktadır. Uygulama sonrasında özellikle organik madde içeriği yüksek toprak veya yetiştirme ortamında ortaya çıkabilecek olan aşırı manganez ve amonyum bitkiler için zehir etkisi yapmaktadır. Tüm bu sorunları kesin ve ekonomik bir şekilde Ozonist tamamen ortadan kaldırır.