joomla templates ozon sistemleri

Gıda Üretimi ve Sunumunda Ozonist

Gıda Üretimi ve Sunumunda Ozonist

Yiyecek ve içecek işletmeleri gıda güvenliği açısından hijyen ve sanitasyon sağlama bilincine varmış ve belirli standartlar içerisinde üretim yapmaya başlamışlardır. Hijyen ve güvenlik standartlarına göre hizmet sunan bir işletme müşterilerinin sağlığını korumakla, rekabet ortamında ön sırada olup, işletme imajı açısından öne geçerek pazardaki konumunu sağlamlaştırmaktadır.

Otelcilik sektöründe mutfak; yemek kalitesi, yiyeceklerin maliyeti ve hijyen açısından çok önemlidir. Kaliteli ve hijyenik yemek üretimini gerçekleştiren bir otel işletmesi sağlıklı ve memnun müşterilere sahip olarak gelirlerini artırabileceklerdir.

Satın alma sürecinden başlayıp; saklanma, temizlenme, hazırlanma, bekletilme ve sunum aşamalarından geçen gıdalar, tüm bu noktalarda; kendi yapılarından ya da fiziki elverişsiz şartlardan dolayı birçok bakteri virüs, pestisit ve mikroorganizmalara maruz kalır. Ozonist sayesinde tüm bu sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Müşteri memnuniyetinin artırılması ve gıda üretiminde oluşabilecek risklerin önceden belirlenerek giderilmesi, son yıllarda gıda endüstrisinin temel hedefleri arasına girmiştir.

Ozonlama otelcilik sektöründe özellikle yiyeceklerin kalitesinin korunarak, istenen lezzet ve görünümde hijyenik bir sunum yapılmasına büyük destek sağlar.
Böylece, gıdaların depolanma ve üretim süreçlerinde; özellikle mikrobiyal kökenli oluşabilecek tehlikelerin ortadan kaldırılması ve 100 % gıda güvenliğinin sağlanmasında ozon geniş kullanım alanı bulmuştur.
Ozon 1997 yılında gelişmiş ülkelerde, gıdalar için Güvenilir Gazlar (GRAS) sınıfına girmiş ve FDA düzenlemelerinde, gıdalarda kullanılabilir katkı maddesi olarak ozona yer verilmiştir.
Türk Gıda Kodeksi’nde de güvenli gıda üretimine yönelik olarak HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) çalışmaları zorunlu hale getirilmiştir.


Ozon gazı; ham ve yarı işlenmiş gıdaların

  • Depolanma
  • Yıkanma
  • Paketlenme süreçlerinde,

doğrudan gıda kaynaklı veya çeşitli bulaşıcılar sebebiyle oluşan risklerin ortadan kaldırılmasında kullanılmaktadır.


Depolama atmosferine ozon uygulaması depolanan gıdalara bulaşmış mikroorganizmaların çoğalmasını ve birbirine bulaşmasını kesin olarak engeller. Gıdaların depolanma süresini arttırır.

Ozonlama; gıda endüstrisinde etlerin, meyvelerin ve sebzelerin yıkandığı su ve temas ettiği kapların dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır. Diğer dezenfektanlara göre daha kısa sürede ve kesin çözüm sağlayan ozon;

  • E.Coli üzerinde klora nazaran 3125 kez daha etkilidir
  • Düşük dozlarda ve kısa temas süresinde yüzde yüz dezenfeksiyon sağlar.
  • İşlem sonunda oksijene dönüşerek kalıntı ve koku bırakmaz.
  • Ozonlu yıkama suyunun, bir başka üründe yıkama amacıyla, tekrar kullanımı mümkündür. Bu da işletme maliyetini önemli ölçüde düşürmektedir.

Ozonun tamamen doğal olup, hiçbir kimyasal katkı gerektirmeden ve geriye hiçbir atık bırakmadan uygulanıyor olması gıdayı, gıda işleme suyunu ve gıdaların içersinde bulunduğu atmosferi dezenfekte edebildiği için tercih edilmekte ve kalitenin sürdürülmesine önemli düzeyde katkı sağlamaktadır.